He Pitopito kōrero

Wānanga Tuhituhi

Aug 16, 2023

Kei tōna rua wā i te tau ka whakarite a Te Ipukarea me Te Ara Auaha (DCT) i ētehi wānanga tuhituhi mō ngā tauira Māori, ngā tauira Pasifika o taumata paerunga, me ngā kaimahi. Ko te kaupapa matua o ngā wānanga nei kia whai wā, kia whai wāhi ngā tauira paerunga ki te aro pū ki te tuhituhi. Kua whakaritea kētia he wānanga mō te wāhanga tuarua o te tau ki Te Taumata o Kupe, ki te marae o Te Māhurehure, ki Rangimatarau.

He whakaahua tēnei nā Jessica Worchel-Bunce, Hune 2023