Ngā Kaupapa

TE REO MĀORI O IA RĀ, IA RĀ TE REO MĀORI

TE REO MĀORI O IA RĀ, IA RĀ TE REO MĀORI

Whakawhānui
TE REO O TE PĀ HARAKEKE

TE REO O TE PĀ HARAKEKE

Whakawhānui
TE WHARE MATIHIKO O TE REO

TE WHARE MATIHIKO O TE REO

Whakawhānui
TĀMATA TOIERE

TĀMATA TOIERE

Whakawhānui
TE PUNA O TE KÏ

TE PUNA O TE KÏ

Whakawhānui
KI TE TAHATŪ O TE RANGI

KI TE TAHATŪ O TE RANGI

Whakawhānui
TE 'A' ME TE 'O'

TE 'A' ME TE 'O'

Whakawhānui
TE PAPAKUPU O NGĀ REO O NGĀ KUKI AIRANI

TE PAPAKUPU O NGĀ REO O NGĀ KUKI AIRANI

Whakawhānui
TE AROTAKE Ā-IPURANGI O TE AKA

TE AROTAKE Ā-IPURANGI O TE AKA

Whakawhānui