He Pitopito kōrero

Ngā Pānui me ngā Takunetanga

Pānuitia ēnei kōrero kia mārama pū ki ngā karere o te wā

Ngā Karere o te Wā

Wānanga Tuhituhi

Aug 16, 2023

Kei tōna rua wā i te tau ka whakarite a Te Ipukarea me Te Ara Auaha (DCT) i ētehi wānanga tuhituhi mō ngā tauira Māori, ngā tauira Pasifika o taumata paerunga, me ngā kaimahi. Ko te kaupapa matua o ngā wānanga nei kia whai wā, kia whai wāhi ngā tauira paerunga ki te aro pū ki te tuhituhi. Kua whakaritea kētia he wānanga mō te wāhanga tuarua o te tau ki Te Taumata o Kupe, ki te marae o Te Māhurehure, ki Rangimatarau.

He whakaahua tēnei nā Jessica Worchel-Bunce, Hune 2023

Read More

Whakamihi atu ana ki a Tākuta Donna Morrison

Aug 15, 2023

E whakamihi nei a Te Ipukarea ki a Donna Morrison nō roto mai o Ngāti Whakaue, o Ngāti Rangiwewehi, mōna i whakawhiwhia ki tana tohu kairangi ki Te Wānanga Aronui o Tāmaki-makaurau i te marama o Akuhata kua hipa nei. Ko Ahorangi Tānia Ka’ai te kaiārahi poumatua o Tākuta Donna Morrison.

Ko te taitara o tā Tākuta Morrison tohu kairangi ko Haane Manahi: The Man, the moment, the legacy. He tuhinga whakamahuki i haere tahi me tētehi whakaaturanga toi whakaari, arā tāna kaupapa auaha. Ki te hiahia titiro ki tōna tuhinga whakamahuki, tēnā whai i tēnei tuihono http://hdl.handle.net/10292/16321

Read More

Ahorangi Te Wharehuia Milroy 1937-2019

May 10, 2019

“Ko te whakaiti te whare o te whakaaro nui”

Kei te kōkō tātākī, Te Wharehuia, tēnei mātou tō pōkai manu e tangi nei mōu. He kaiārahi me he manu taupua i āta tiaki i a mātou kia mau tonu ki te whakaaro nui. He huia tangata tahi, ko tō momo e whakatinanatia mai rā e ō kupu arataki, e ō whakaaro whakaohooho, whakakipakipa anō hoki.

E wairutu ana ngā kamo i te kaha o te pouri kua pā ki runga i a mātou i tēnei wā. Kāore anō kia eke te kotahi tau i ngaro atu ai a Te Murumāra, ka whai atu koe i a ia. Kotahi wiki e toe ana ka eke te tau o tō hoa, ka hoki ngā mahara ki ō kupu whakamutunga ki a ia – kua mana, e koro, kua mana.

Nāu tō tātou ohu i tapa ai ko Te Ipukarea, hei puna mātauranga mō te rangahau i te oranga tonutanga o tō tātou reo rangatira. Ka mutu, nō kōrua ko Tīmoti te whakaaro kia ū tēnei tira ki te rangahau, me kore noa e kite he hua mō te iwi Māori whānui. I roto i ngā piki me ngā heke o Te Ipukarea, i reira koe hei taringa whakarongo ki ō mātou whakaaro, ō mātou nawe, o mātou whakanui. I ētahi wā he iti kupu i tukuna mai engari ia he kupu i puta i te puna o te kī.

E kore e warewaretia tō pukuhohe, me te aha he pūmanawa nō te mahana o te tangata. Te mutunga kē mai nei o te koroua nanakia i hinga ai te tini me te mano, me pēhea e kore ai e pakiri ngā niho. He akoranga hoki ēnei taeatanga ōu kia kitea, kia rangona hoki te ātaahua o te reo Māori, ka mutu, he taonga tuku iho nā rātou mā.

I ēnei tau whakamutunga, ka hoki ngā mahara ki tā tātou whakarite mai i tā kōrua ko Tīmoti pukapuka, He Kupu Tuku Iho. Tētahi tangata pūmahara ko koe. Ko tō ōhākī tēnei ki tō iwi Māori, e mahue mai nei. Ko ngā nohonga tahitanga, ko ngā kōrero hangareka i puta, ko ngā taonga wheako katoa o tēnei kaupapa, ka mau ki te whatumanawa hei whakakoakoa i te ngākau.

Ko te aroha ō mihi ka tuku ki te whānau pani ka noho nei ki muri i a koe. E mihi ana ki ngā whanaungatanga, ki ngā whakahoahoa, ki te mahana o te tangata i rite tonu te uwhi mai ki runga i a mātou i ngā tau tini kua pahure ake nei. Tēnei ka mihi ki a rātou i tuku i tō rātou pāpā hei koroheke mō te motu whānui, he puna mihi, he puna aroha e kore e mimiti.

Nō reira e koro, okioki atu rā ki tua o Paerau, ki ngā manu taupua o te pō. Haere atu rā ki ō hoa, ki a Rangihau, ki a Hirini, ki a Te Murumāra. Kia tau iho rā anō ki te kauawhiawhiranga o tō makau, o Niwa – te manu tīoriori i hinga ai te toa manu. Ka tangi ki tō reo kua mū, me he maire huia e kore e rangona anō i te mata o te whenua. Ko te utu o te aroha, he mamae, e koro e.

Read More

Ngā Hui o Āpōpō

Kāore kau he hui.