Whakapā mai

E ngā mana, e nga reo
E ngā pia hāhau i ngā ikeike o te mātauranga 
Tēnā koutou katoa.

Tēnei a owha e rere atu nei ki a koutou katoa e noho ana i raro i te māramatanga o Tāne-te-wānanga. E tika ana kia mihia koutou katoa e kōkiri ana i ngā tini kaupapa e kite ai i te oranga tonutanga o tō tātou reo me ā tātou tikanga puta noa i te motu whānui.

I tupu ake au i tētahi whānau kua whakairongia ki tētahi toki ahurea i hua mai ai i taku whakapapa Māori me taku whakapapa ki Te Moana-nui-a-Kiwa. I mātua ngaro hoki te reo i tōku ake whānau i roto i te toru whakatupuranga anake nō te tūtakitanga ki te iwi Pākehā. Ko te whakakōaro i tēnei āhua i kitea noa ihotia i te kuhutanga atu ki ngā kaupapa whakarauora reo pēnei i te kōhanga reo, i te kura kaupapa Māori, i te wharekura, ā, i a au e noho ana ki te whare wānanga, me te tuhi ture e pakari ai ngā tauira ki te tuhi i ā rātou tuhinga roa, i ā rātou tuhinga whakapae ki te reo Māori.

Ka whakatū ana a Te Ipukarea me Te Whare o Rongomaurikura ka wātea mātou ko ōku hoa mahi ki te kawe i tō mātou hīkaka mō te whakarauora reo ki tētahi taumata kē atu; kia whakamahia ai hoki ō mātou mātauranga me ō mātou pūkenga ki te tautoko i ngā hapori o te ao  ki te whakarauora i ō rātou reo mōrearea, i ō rātou ahurea anō hoki.

Nā ā mātou mahi i whanakē ētahi whanaungatanga pai me ētahi tangata mīharo rawa atu, ka tīmata ki te whakatū i tētahi paepae kōrero mō te ao whānui e taea ai e tātou katoa te mahi tahi mō te oranga tonutanga o ngā reo mōrearea me ngā ahurea.

Ahorangi Tania Ka'ai (PhD)

Te Ihorei o Te Ipukarea

 

 

Ngā Pārongo

Wāhi Noho: WU Building, Level 3
45 Wakefield Street
Auckland CBD
Nama Waea: 09 921 9999 ext 6526
Īmēra: tania.smith-henderson@aut.ac.nz