Te Whare o Rongomaurikura

Nau mai ki Te Whare o Rongomaurikura

Ka noho a Te Whare o Rongomaurikura i roto pū i Te Ipukarea, ki Te Wānanga Aronui o Tāmaki-makau-rau. Ko tā Te Whare o Rongomaurikura mahi he whakapūmau i tā Te Ipukarea titikaha ki te whakarauoratanga o te reo Māori, tae atu anō hoki ki te taunaki i te whakarauora o ngā reo taketake, o ngā reo mōrearea huri, huri te ao.

Te Ariā

I whakatū ai a Te Whare o Rongomaurikura i te tau 2011. I whakatūria te whare nei i runga anō i ngā hiahia o ētahi iwi tūārangi e kimi ana i ētahi atu rōpū whakarauora reo hei mahitahi. Ka mutu, i hiahia hoki rātou ki te titiro, ki te whakamahi anō hoki i ngā rangahau mō te reo Māori i puta i Te Ipukarea. Nā Te Whare o Rongomaurikura i whai wāhi ai ngā hapori tūārangi ki ngā pou tarāwaho o ēnei rauemi kia whai hua ai ngā reo taketake, ngā reo mōrearea o te ao i ngā rangahau kua oti kē i a Te Ipukarea te mahi.

Ko tō mātou whakataukī ā mohoa noa nei, 'Whakareia te kounga o te reo', te pou whakakipakipa i tā mātou whai i te karapinepinetanga o te mātauranga, te rangahau, me te ako o te reo Māori.

Footer Image
Footer Image
Footer Image