Nau mai ki Te Ipukarea

Nō te tau 2008 a Te Ipukarea i whakatū ai ki ētahi pūtea nō Te Amorangi Mātauranga Matua (TEC). Ka noho te tari rangahau nei ki raro i te maru o Te Wānanga Aronui o Tāmaki-makau-rau (AUT). Ko Te Whare o Rongomaurikura anō hoki tētahi wāhanga whakahirahira o Te Ipukarea. 

Te Ariā

Ko te uho o Te Ipukarea kia whai i ngā karamatamata o te mātauranga, te whakaako, me te rangahau i te reo Māori. Kua waihanga hoki a Te Ipukarea i tōna ake rautaki matihiko kia waihanga, kia tuku, kia aromātai anō hoki i te marautanga reo Māori, ā, te kohikohi, me te tuku hoki i te mātauranga Māori. Mai i ngā rauemi reo mō te ipurangi, ngā pakiwaituhi, ki ngā kaponga kōrero a kui mā, a koro mā e pā ana ki te reo Māori, he whānui ngā rauemi matihiko a Te Ipukarea.

Ko te ariā o Te Whare o Rongomaurikura, kia whakawhanake te taha rangahau me te taha pukenga o te tangata e pā ana ki te whakarauoratanga o ngā reo mōrearea, o ngā reo aupēhi, me ngā reo taketake. Kia mārō ai hoki ngā taura here i waenga i te hunga rangahau me ngā hapori reo.

Te Whare o Rongomaurikura

Ka noho a Te Whare o Rongomaurikura i roto pū i Te Ipukarea. Ko tēnei Whare, he whare whakahuihui i ngā whare wānanga, ngā kairangahau, ngā pia, me ngā mātanga o te whakarauora i ngā reo mōrearea, ngā reo aupēhi, me ngā reo taketake. Ki konei hoki, whakawhitiwhiti whakaaro ai, ako ai hoki i ngā wheako o ētahi atu rōpū e mahi ana kia whakarauora ai ō rātou reo.

Footer Image
Footer Image
Footer Image