Video

WAWAROA TE WHAITI

04/12/2013

Ānō nei he mate urutā te orokahanga mai o ngā pūnaha hangarau whakararata e kīia nei ko te ‘Pāpāho ā-Pāpori’. Ki te pērā te titiro ki ōna āhuatanga, ki tōna horapa anō hoki ka hē tā tātou kapo atu i ōna painga huhua.

Heoi anō, i konei, i tō tātou hē, ka kitea he oranga. Ina pokea ana te tangata e te māuiui, ko tā te tākuta mahi he hoatu rongoā, ā, i reira ka kitea tētahi punua whakapono ka piki te ora.

E mōhio ana te Māori me pēhea te kapo atu i ngā pāinga o ētahi kātū āhuatanga hou me te pare i ōna tauaro ki rahaki ki reira mate atu ai. I te taenga mai o te Pākehā i te tirohanga atu ā ō tātou tīpuna ki ō rātou rawa i waingōhia te whakatau ko hea ngā mea e whai take ana mō te Māori.

Ko tā te Pāpāho ā-Pāpori mahi he kōtuitui i tēnā pāpori, ki tēnā; he whakahau, he whakamahuki anō hoki i ngā take o tēnā tangata, o tēnā pākihi puta noa, puta noa. Kāore i tino rerekē ki tā ō tātou tīpuna whakamahi i ngā hangarau o te wā, arā ia, ko ngā niupepa Māori, ko ngā reo irirangi hoki, hei whakatutuki i ā te Pāpāho ā-Pāpori mahi i tēnei wā,

Ko tāku e whai nei kia panonihia tā tātou titiro kia arohia kē ko ngā painga ranea o te Pāpāho ā-Pāpori kia kitea he rongoā e āhei ai te Māori tēnei whanaketanga te whai atu, te kake atu, me te whakawhanake atu anō hoki.

Me pēnā tātou i o tātou tīpuna. Kaua tātou e mate noa iho i te wehi ki ēnei tū āhuatanga, me mate kē i te ako ki te whakamahi i ēnei pūnaha hei painga mō tātou.