Whakaataata

VALANCE SMITH

05/12/2013

Mai anō te taenga mai o tauiwi mā, kua whakaurua te ao pūoro hou ki tō te ao pūoro Māori e te Māori i runga i te mōhio, ko te ao pūoro he huarahi kia whakaputa whakaaro, a, ko taua ao anō e whakawhanaketia ana i runga i ngā awenga o te wā.  Kua whanake mai te ao pūoro Māori i runga i te whakaaro ka nohotahi te iwi Māori me te iwi Pākehā hei whakaaweawe, hei whakanikoniko rāua i a rāua pūoro anō. 

Me he ‘wai’ te waiata, ka taea ngā wai o te ao kohatu me te ao hurihuri te tūtakitaki, te reretahi kia waipuketia, katahi ka puta he reo waiata hou mō tēnei wā tonu.  Heoi, ko te urupounamu e rere nei, he uaratanga tō te reo Māori kai roto i ngā titonga reo waiata hou, arā ‘contemporary Māori music?  He aha te uaratanga o te reo Māori ki ngā kaitito reo waiata hou o ēnei rā?  Ko tā te rangahau matua o tēnei kauhau, kia whakatewhatewhangia te uru pounamu ‘he rauemi tō te reo waiata hou kia whakahaumanutia te reo Māori?’