Whakaataata

TAUWEHE TĀMATI, HEMI DALE

04/12/2013

I te tau 2012 i whakaputaina e Te Pouherenga Kaiako o Aotearoa, Ngā Pūkenga Reo e Tika ana mō ngā Pouako Paetahi mō ngā Ākonga Akomanga Rumaki: He tauira noa.   Ko tā te tuhinga nei he whakatakoto i tētahi anga reo e hāngai ana ki te matatau o te tauira ki te reo Māori.  Ko te hiahia o Te Pouherenga Kaiako o Aotearoa kia whakamahia te anga reo nei me ōna paerewa reo e ngā hōtaka whakangungu pouako mā te huarahi o te reo Māori hei tautohu i ngā tūmomo pūkenga reo kia whakawhanaketia i roto i ngā tauira. 

I roto i tēnei whakapuakanga ka tirohia ngā mahi a te hōtaka whakangungu pouako rumaki o Te Huarahi Māori ki te whakahāngai i āna kōwae ako reo Māori ki ngā hiahia o te anga reo a Te Pouherenga Kaiako.  Ka whakaahuatia hoki ētahi o ngā rautaki pūtoi ako i whakamātauria me ngā hua o ēnei.  Ka tirohia ngā kōrero whakahoki ā ngā tauira mō te whakapikinga ake o ō rātou pūkenga reo.  Ka tāututia hoki ētahi āhuatanga o te anga reo Māori kia whakakahatia ake, ētahi āhuatanga hoki kia tāpiritia ki te anga reo.