Whakaataata

DR TE ARO MOXON

05/12/2013

Haramai te akaaka nui
Haramai te akaaka roa
Haramai te akaaka nā Io Matua Taketake, Te Waiora e

Ko tāku i tēnei wānanga he matapaki i te kaupapa o te hauoranga o wā tātau tamariki. Heoi, ka whakawhāititia ngā kōrero kia hāngai pū ki tētahi o ngā kaupapa matua o te hauora tamariki, ko te Kirikā Rūmātiki. Mārakerake noa te kitea te kaha o te pānga mai o tēnei ngārara ki a tātau. I roto i ngā tau kua hori ake nei, kua puta te ihu o Ngai Pākehā ki te Whaiao ki Te Ao Mārama, engari anō ia a Ngai Māori, e pēhia tonutia nei e te Kirikā Rūmātiki. He rua tekau mā waru whakarea ki te tatauranga Pākehā  te tokomaha o ngā tamariki Māori ka kahakina ki te hōhipera e te mate nei. Ko te hua whakauka o tēnei māuiuitanga, ka raru ngā takirere o te manawa o te tamaiti, ka hē manawa. Me te aha anō he waingōhia noa te rongoā whakahōtaetae, nō reira, ehara i te mea me pēnei.

Ka rere te urupounamu, kei hea te māurutanga? Kei hea te huarahi e ora ai wā tātau tamariki? Māku e paremata, kei a tātau anō te ara oranga. ‘He waka kōtuia kāhore e tukutukua ngā mimira’.