The Team

Professor Wharehuia Milroy, CNZM, QSO

Tūhoe

Qualifications:

BA, Hon. Doc

Research Areas:

Te reo Māori (the Māori language), whakapapa (genealogy) and tikanga Māori (Māori customary practices)

Selected Publications:

Kāretu, T., Milroy, J. T. W., & Ka‘ai-Mahuta, R. (2013). Tākina ko au, tākina ko koe! Te āhuatanga o te whakataetae kapa haka. In R. T. A. Ka'ai-Mahuta, T. M. Ka'ai, & J. C. Moorfield (Eds.), Kia Rōnaki – The Māori Performing Arts, (pp. 247-260). Auckland: Pearson. Retrieved from http://www.pearsoned.co.nz/9781486002405

Milroy, W. (2013).  Te ihi,te wehi, te wana. In R. T. A. Ka'ai-Mahuta, T. M. Ka'ai, & J. C. Moorfield (Eds.), Kia Rōnaki: The Māori Performing Arts, (pp. 23-37).  Auckland, New Zealand: Pearson. Retrieved from http://www.pearsoned.co.nz/9781486002405

Milroy, W. (2008). He poroporoaki ki a Te Rere Amoamo (Monte) Ohia. Te Kaharoa.  Vol. 1, pp 217-223. Retrieved from http://tekaharoa.com/index.php/tekaharoa/article/view/60

Milroy, W. (2008). Indicators of tribal identity in Aotearoa/New Zealand. Te Kaharoa.  Vol. 1, pp 184-192. Retrieved from http://tekaharoa.com/index.php/tekaharoa/article/view/57

Milroy, W. (2006). Nō wai te Ao? In P. Walker & H. Raven (Eds). Te Tū a Te Toka. Wellington: Toi Māori Aotearoa. pp 91-94.