The Team

Sir Tīmoti Kāretu, KNZM, QSO

Tūhoe, Ngāti Kahungunu

Qualifications:

DipEd, BA, Hon. DLitt., Hon. Doc

Research Areas:

Te reo Māori (the Māori language), waiata (song), and haka (posture dance)

Selected Publications:       

Kāretu, T. (2013).  Ngā waiata whakangahau a te hunga mate.  In R. T. A. Ka'ai-Mahuta, T. M. Ka'ai, & J. C. Moorfield (Eds.), Kia Rōnaki: The Māori Performing Arts, (pp. 129-140).  Auckland, New Zealand: Pearson. Retrieved from http://www.pearsoned.co.nz/9781486002405

Kāretu, T. (2013).  Tā te ao ipoipo.  In R. T. A. Ka'ai-Mahuta, T. M. Ka'ai, & J. C. Moorfield (Eds.), Kia Rōnaki: The Māori Performing Arts, (pp. 91-106).  Auckland, New Zealand: Pearson. Retrieved from http://www.pearsoned.co.nz/9781486002405

Kāretu, T. (2013).  Te haka.  In R. T. A. Ka'ai-Mahuta, T. M. Ka'ai, & J. C. Moorfield (Eds.), Kia Rōnaki: The Māori Performing Arts, (pp. 85-90).  Auckland, New Zealand: Pearson. Retrieved from http://www.pearsoned.co.nz/9781486002405

Kāretu, T., Milroy, J. T. W., & Ka‘ai-Mahuta, R. (2013). Tākina ko au, tākina ko koe! Te āhuatanga o te whakataetae kapa haka. In R. T. A. Ka'ai-Mahuta, T. M. Ka'ai, & J. C. Moorfield (Eds.), Kia Rōnaki – The Māori Performing Arts, (pp. 247-260). Auckland: Pearson. Retrieved from http://www.pearsoned.co.nz/9781486002405

Kāretu, T.S. (2008). Te Kete Tuawhā, Te Kete Aroiti – The Fourth Basket. Te Kaharoa.  Vol. 1, pp 86-99. Retrieved from http://tekaharoa.com/index.php/tekaharoa/article/view/51