The Team

Hēmi Kelly

Ngāti Maniapoto, Ngāti Tahu-Ngāti Whāoa

Contact Details:

Phone: +64 9 921 999 ext 6245
Email: hemi.kelly@aut.ac.nz

Qualifications:

DipTPTRK, BMPA, BMVA (Hons), Te Panekiretanga o Te Reo

Research Areas:

Te reo Māori (Māori language) acquisition and revitalisation, Māori performing arts, Māori visual arts, and tikanga Māori (Māori customary practices)

Selected Publications:       

Kelly, J. (2015). Ngā Tikanga o Te Uhunga i Te Nehenehenui: E pēwhea ana te āhua o ētehi o ngā tikanga o te uhunga i Te Nehenehenui? (Unpublished masters thesis). AUT University, Auckland.

Ka‘ai-Mahuta, R., Kelly, H., Mahuta, D., & Moorfield, J. (Eds.) (2015). Te Puna o Te Kī. Auckland: Te Ipukarea, AUT University.

Kelly, H. (2015). Tangi me te tangi kōrero. In R. Ka’ai-Mahuta, H. Kelly, D. Mahuta, & J. Moorfield (Eds.), Te Puna o Te Kī. Auckland: Te Ipukarea, AUT University.

Kelly, J. (2015). He Muka Rarotonga. Inside AUT, 3, p. 17. Retrieved from http://www.aut.ac.nz/rc/ebooks/insideaut/2015/issue3/index.html

Kelly, J. (2014). He Huatau Auaha. He Muka; He Pitopito Kōrero nā Te Taura Whiri i te Reo Māori, 3, pp. 6-7. Retrieved from http://www.tetaurawhiri.govt.nz/about-us/corporate/he-muka/