Ko Mātou

Professor Tania Ka'ai

Ngāti Porou, Ngāi Tahu, Native Hawaiian, Cook Island Māori, Sāmoan

Ngā Pārongo:

Nama wāea: +64 9 921 999 extn 6601
Īmēra: tkaai@aut.ac.nz

Ngā Tohu Mātauranga:

Dip Tchg, BEd, MPhil, PhD, CertMDP

Ngā Kaupapa Rangahau:

Language revitalisation strategies with a focus on the reo Māori (the Māori language) and Pacific languages, Indigenous epistemologies and methodologies, Māori education

Tauira Paerunga o nāianei:       

Tohu Kairangi                                         

John Patolo (primary)
Gloria Taituha (primary)
Rose Te Ratana (primary)
Jackie McRae-Tarei (primary)
Hazel Abraham (primary)
Donna Grant (primary)                                     

Kairangi Mātauranga

Yo Heta-Jensen (secondary)

Tohu Paerua Wānanga

Charles Carlson (primary)
Diane Charlie-Puna (primary)                                            

Tohu Paerua                                        

Michael Tavioni (primary)
                                      

Ētahi Tuhituhinga:

Ka'ai, T. (2017)  Te Whare Matihiko o Te Reo - Digital tools for the revitalisation of te reo Māori.  In H. Whaanga, T. T. Keegan & M. Apperley (Eds.). He Whare Hangarau Māori - Language, culture & technology. (pp.29-41).Hamilton, New Zealand:  Te Pua Wānanga ki te Ao.

Ka'ai, T. (2017) Great-grandfather, please teach me my language.  Multilingua:  Journal of Cross-cultural and interlanguage communication Special Issue:  In honor of Joshua Fishman, 36(5), 541-563.  doi:  10.1515/multi-2017-3044 

Ka’ai, T. M. (2015).  Review of Merata Kawharu’s (ed) book Maranga Mai!  Te Reo and Marae in Crisis.  Journal of the Sociological Association of Aotearoa (NZ).  Retrieved from https://sites.google.com/site/nzsociology/journal

Ka'ai, T. M. (2013). Iti te kupu, nui te kōrero:  The timeless compositions of Ngoi Pēwhairangi and Tuīni Ngāwai. In R. T. A. Ka'ai-Mahuta, T. M. Ka'ai, & J. C. Moorfield (Eds.), Kia Rōnaki:  The Māori Performing Arts, (pp. 219-226).  Auckland, New Zealand: Pearson. Retrieved from http://www.pearsoned.co.nz/9781486002405

Ka’ai, T.M., Moorfield, J.C. & O Laoire, M. (2013).  New technologies and pedagogy in language revitalization:  The case of Te Reo Māori in Aotearoa/New Zealand.  In M. Jones, & S. Ogilvie (Eds.), Keeping Languages Alive:  Documentation, pedagogy and revitalization. Cambridge: Cambridge University Press. Retrieved from http://www.cambridge.org/nz/academic/subjects/languages-linguistics/sociolinguistics/keeping-languages-alive-documentation-pedagogy-and-revitalization

Ka'ai-Mahuta, R. T. A., Ka'ai, T. M., & Moorfield, J. C. (2013). Kia Ronaki - The Maori Performing Arts. Auckland: Pearson. Retrieved from http://www.pearsoned.co.nz/9781486002405

Ka'ai, T. M. (2012). Empowering voices, transforming communities. Te Kaharoa, 5(1), 1-11. Retrieved from http://tekaharoa.com/index.php/tekaharoa/article/view/111