Ko Mātou

Dr Rachael Ka'ai-Mahuta

Ngāti Porou, Ngāi Tahu, Native Hawaiian, Cook Island Māori

Ngā Pārongo:

Nama wāea: +64 9 921 999 extn 6609
Īmēra: rkaaimah@aut.ac.nz

Ngā Tohu Mātauranga:

BA(Hons), MA(Hons), PhD, Te Panekiretanga o Te Reo

Ngā Kaupapa Rangahau:

The history and politics of the Māori language, the Māori oral tradition and performing arts, language revitalisation, Indigenous politics, and the politics of identity and place

Tauira Paerua o nāianei:         

Tohu Kairangi                              

Gloria Taituha (secondary)
Rose Te Ratana (secondary)
Jackie McRae-Tarei (secondary)

Ētahi tuhituhinga:

Kāretu, T., Milroy, J. T. W., & Ka‘ai-Mahuta, R. (2013). Tākina ko au, tākina ko koe! Te āhuatanga o te whakataetae kapa haka. In R. T. A. Ka'ai-Mahuta, T. M. Ka'ai, & J. C. Moorfield (Eds.), Kia Rōnaki – The Māori Performing Arts, (pp. 247-260). Auckland: Pearson. Retrieved from http://www.pearsoned.co.nz/9781486002405

Ka‘ai-Mahuta, R. (2013). Digital technology for the preservation and dissemination of waiata and haka. In R. T. A. Ka'ai-Mahuta, T. M. Ka'ai, & J. C. Moorfield (Eds.), Kia Rōnaki – The Māori Performing Arts, (pp. 279-290). Auckland: Pearson. Retrieved from http://www.pearsoned.co.nz/9781486002405

Ka‘ai-Mahuta, R. (2013). The genesis of waiata and haka. In R. T. A. Ka'ai-Mahuta, T. M. Ka'ai, & J. C. Moorfield (Eds.), Kia Rōnaki – The Māori Performing Arts, (pp. 1-21). Auckland: Pearson. Retrieved from http://www.pearsoned.co.nz/9781486002405

Ka‘ai-Mahuta, R. (2013). When opposing world views converge: A review of the early literature pertaining to waiata and haka. In R. T. A. Ka'ai-Mahuta, T. M. Ka'ai, & J. C. Moorfield (Eds.), Kia Rōnaki – The Māori Performing Arts, (pp. 205-218). Auckland: Pearson. Retrieved from http://www.pearsoned.co.nz/9781486002405

Ka‘ai-Mahuta, R. (2011). The impact of colonisation on te reo Māori: A critical review of the State education system. Te Kaharoa, 4(1), 195-225. Retrieved from http://www.tekaharoa.com/index.php/tekaharoa/article/view/97