Ko Mātou

Dr Dean Mahuta

Ngāti Mahuta, Waikato

Ngā Pārongo:

Nama wāea: +64 9 921 999 extn 6427
Īmēra: dmahuta@aut.ac.nz

Ngā Tohu Mātauranga:

BA(Hons), MA(Hons), PhD, PGDip Comms, Te Panekiretanga o Te Reo

Ngā Kaupapa Rangahau:

Traditional Māori knowledge, revitalisation of te reo Māori (the Māori language), Māori history, the representation of Māori customs, language and lore in video games, Māori digital media and identities

Tauira Paerunga o nāianei:         

Tohu Kairangi                                        

Hazel Abraham (secondary)
Heeni Hope (secondary)
Donna Grant(secondary)                                

Tohu Paerua Wānanga

Joe Pihema (primary)

 

Ētahi tuhituhinga:       

Mahuta, D. (2017)  Building virtual language communities through social media - Because we don't live the village life anymore.  In H. Whaanga, T. T. Keegan & M. Apperley (Eds.). He Whare Hangarau Māori - Language, culture & technology. (pp.42-45).Hamilton, New Zealand:  Te Pua Wānanga ki te Ao.

Mahuta, D. P. S. (2015). He aha tā te pae pāpāho ā-pāpori koha ki te reo Māori? In R. Ka’ai-Mahuta, H. Kelly, D. Mahuta, & J. Moorfield (Eds.), Te Puna o Te Kī. Auckland: Te Ipukarea, AUT University.

Mahuta, D. P. S. (2013). Hinga atu a Tane-rore ki te ipu o te rangi.. In R. T. A. Ka'ai-Mahuta, T. M. Ka'ai, & J. C. Moorfield (Eds.), Kia Ronaki - The Maori Performing Arts. Auckland: Pearson Education. Retrieved from http://www.pearsoned.co.nz/9781486002405

Mahuta, D. P. S. (2013).E kore te reo e ora i te iwi tūāporoporo. He Pī Ka Rere, (4), 17-20.

Mahuta, D. P. S. (2012). Maori in Video Games - A Digital Identity. Te Kaharoa - The e-Journal on Indigenous Pacific Issues., 5(1). Retrieved from http://tekaharoa.com/index.php/tekaharoa/index

Mahuta, D. P. S. (2011). Honouring the voices of the ancestors - A personal view of the effects of Māori language immersion education in Aotearoa-New Zealand. Te Kaharoa, 4(1), 180-194. Retrieved from http://www.tekaharoa.com/index.php/tekaharoa/index