Te Whare o Rongomaurikura

Nau mai ki Te Whare o Rongomaurikura

Ka noho a Te Whare o Rongomaurikura i roto pū i Te Ipukarea. Ko tēnei Whare, he whare whakahuihui i ngā whare wānanga, ngā kairangahau, ngā pia, me ngā mātanga o te whakarauora i ngā reo mōrearea, ngā reo aupēhi, me ngā reo taketake. Ki konei hoki, whakawhitiwhiti whakaaro ai, ako ai hoki i ngā wheako o ētahi atu rōpū e mahi ana kia whakarauora ai ō rātou reo. 

Te Ariā

Ko te ariā o Te Whare o Rongomaurikura, kia whakawhanake te taha rangahau me te taha pukenga o te tangata e pā ana ki te whakarauoratanga o ngā reo mōrearea, o ngā reo aupēhi, me ngā reo taketake. Kia mārō hoki ngā taura here i waenga i te hunga rangahau me ngā hapori reo. Ka noho hoki te whare nei hei ahuru mōwai hei tiaki i te mātauranga taketake me ngā tirohanga whānui ki tētahi horopaki wānangananga.

Kei te huarahi kotahi ngā iwi Māori, iwi Moana-nui-a-Kiwa, iwi Taketake, me ngā iwi kororiki puta noa i te ao ki te whakapūmautia ā rātou kōrero, tō rātou reo, tō rātou ahurea, me tō rātou tuakiri. Ko tō mātou hahia kia noho hei pae kōrero e taea ai e tātou ēnei toimaha, ēnei angitu te tuari, te whakanui, me te wānanga i a tātou e anga whakamua ana i runga i tēnei huarahi o te whakapūmau me te whakarauora i ō tātou reo mō tēnei reanga me ngā renga o anamata.

Ngā Pāhekoheko Tūārangi

 

Footer Image
Footer Image
Footer Image