Ngā Kaupapa

TE WHARE MATIHIKO O TE REO

Tīmata ai tēnei kaupapa i te tau 2017, ā, i tēnei wā e whakaoti ana i ngā pūrongo whakamutunga.

Ko tā tēnei kaupapa mahi he whakawhānui i te pātaka kai o te whakarauora reo Māori mā te emiemi i ngā kōnae ā-waha, ā-whakaata, ā-matihiko, ā-tuhituhi hoki, tae atu ki tētahi papakupu, papakupu taurite, tētahi kohinga waiata me te haka, ā, me ētahi kaponga kōrero ā-waha.

Ko te whāinga o tēnei kaupapa kia mārama ki te āheinga o ngā hangarau matihiko, ipurangi hoki hei waka kawe i te mātauranga me te tikanga Māori e pakari ake ai te ākona o te reo Māori, me ngā kōwhiringa mō ngā hapori Māori.