Ngā Kaupapa

TE REO O TE PĀ HARAKEKE

Tīmata ai tēnei kaupapa i te tau 2017, ā, i tēnei wā e whakaoti ana i ngā pūrongo whakamutunga.

He kaupapa rangahau ine whānui a Te Reo o te Pā Harakeke, e pūrangiaho ai ētahi o ngā take e hāngai ana ki te whāngai tuku iho o te reo Māori i te kāinga. Tāpiri atu ki te kāinga, ko ērā wāhi e noho ai ngā whanau, e ora ai ngā whanau, pēnei i te hokomaha, tātahi, te papa tākaro, te puna kaukau, te aha, te aha.

E motuhake ana tēnei momo rangahau i te mea e aro ana tēnei kaupapa ki te kimi i ngā rautaki tino whai take, ngā tukanga, me ngā rauemi whakaū, whakapūmau hoki i te reo Māori hei reo tuatahi o te kāinga, hei reo whakatupu tamariki kōrero Māori anō hoki, ā, kia whakaputa hoki i ētahi taunakitanga rangatira e pā ana ki ngā momo toimahatanga, ngā momo tauārai i te oranga o te reo Māori, me tōna anō mana motuhake i te kāinga o ētahi mātua kōrero Māori.