Ngā Kaupapa

TE 'A' ME TE 'O'

Ko tā ngā pūriro iti nei he whakaatu i te āhua o te hononga i waenganui i ētahi mea e rua, ā, i roto i ngā tau kua whakaputa ētahi mātanga reo i ētahi rauemi whaitake e whakamārama ana i te 'a' me te 'o' me kore e mau i te hunga ako tēnei āhuatanga ahurei o te reo Māori. Arā ētahi kupu whāiti e rite tonu ana te pātaihia e taua hunga mehemea ko te 'a', ko te 'o' rānei te pūriro tika i te taha o aua kupu.

Nō te tau 2016 i hui mai ai a Te Haumihiata Mason rātou ko Hēni Jacob, ko Leon Heketū Blake, ko Pānia Papa, ko Kārena Kelly ki te wānanga ki te whakatau i aua pātai.

He Kupu Ārahi: Te A me te O