Ngā Kaupapa

TE PUNA O TE KÏ

Tū ai tēnei hui wānanga, a Te Puna o te Kī, ia rua tau, ko te reo Māori te reo o ngā kauwhau me ngā kōrerorero. Whakarewa ai tēnei kaupapa motuhake i te tau 2013. Ko Te Puna o te Kī tētahi kaupapa e tautoko ana i te whakaaro kia tau ai te reo Māori i ngā wahi katoa, i ngā horopaki katoa. He huarahi tēnei e taea ai e ngā kairangahau ki te tuku i ā rātou kōrero ki roto pū i te reo Māori ahakoa tō rātou kaupapa.

I eke panuku te hui o te tau 2019, ā, i tāpiri ki te kete kōrero nō ngā hui e toru kua pahemo ake nei, i runga anō i te rangatira o ngā kōrero i puta i te roanga o te hui. Katoa ngā kauwhau ka whakairi ki te pae TiriAta o Te Ipukarea.

E tika ana me mihi ngā rangapū pūtea tautoko i rewa ai tō mātou waka, arā, ki a Ngā Pae o te Māramatanga, ki te Waikato Raupatu Lands Trust, tae atu anō hoki ki Te Kāreti Rangahau me te Whanaketanga o Waikato-Tainui. He rangatira te manaaki me te tautāwhi a Te Kāreti, he ringa raupa i tutuki ai te kaupapa, tēnā koutou katoa i tō koutou aroha nui ki te kaupapa, ki Te Puna o te Kī.

Ka tū anō a Te Puna o te Kī a te tau 2021, ā, ki konei pānuitia atu ai ngā kōrero.

Ki te hiahia koe, tiki ake ngā kohinga kōrero i whakaputaina ki ngā hui o mua mā ngā hono ipurangi e rārangi ake nei:

Te Puna o te Kī 2013 (Ngā Tuhinga Whakarāpopoto)

Te Puna o te Kī 2015 (He kohinga kōrero)

Te Puna o te Kī 2017 (Ngā Tuhinga Whakarāpopoto)