Ngā Kaupapa

KI TE TAHATŪ O TE RANGI

I oti ai tēnei kaupapa i te tau 2019.

I tonongia a Te Ipukarea me te NZ Work Research Institute e Te Taura Whiri i te Reo Māori ki te rangahau i te whenumitanga o te reo Māori ki ngā kōporeihana o Aotearoa. Ka tīpako mai tēnei rangahau i tā ngā kōporeihana whakamahi, tautoko, whakatairanga i te whakamahinga o te reo me ngā tikanga Māori ki Aotearoa, tae atu ki ērā āhuatanga e uaua ai te pēnei.

Ki Te Tahatū o Te Rangi: Normalising Te Reo Māori Across Non-Traditional Māori Language Domains.