Projects

TE HIRINGA TAKETAKE

TE HIRINGA TAKETAKE

See More
TOMOKANGA RAUEMI REO MĀORI

TOMOKANGA RAUEMI REO MĀORI

See More
EVERYDAY MĀORI, MĀORI EVERY DAY

EVERYDAY MĀORI, MĀORI EVERY DAY

See More
TE REO O TE PĀ HARAKEKE

TE REO O TE PĀ HARAKEKE

See More
TE WHARE MATIHIKO O TE REO

TE WHARE MATIHIKO O TE REO

See More
TĀMATA TOIERE

TĀMATA TOIERE

See More
TE PUNA O TE KĪ

TE PUNA O TE KĪ

See More
KI TE TAHATŪ O TE RANGI

KI TE TAHATŪ O TE RANGI

See More
TE 'A' ME TE 'O'

TE 'A' ME TE 'O'

See More
DICTIONARY OF COOK ISLANDS LANGUAGES

DICTIONARY OF COOK ISLANDS LANGUAGES

See More
Te Aka Online Survey

Te Aka Online Survey

See More
GLOBAL TO LOCAL

GLOBAL TO LOCAL

See More
TE KŌHANGA O TE TŪĪ

TE KŌHANGA O TE TŪĪ

See More