Paerunga

Paerunga

Ka whakauwhi a Te Ipukarea me Te Whare o Rongomaurikua i ngā pia paerunga i runga i tā mātou hiahia kia tautokona rātou, ngā kairangahau o āpōpō, mā te āta ārahi me te tuku i a rātou ki te mahi i roto i ā mātou kaupapa rangahau.

Ka noho ngā pia paerunga o Te Ipukarea me Te Whare o Rongomaurikura ki tētahi ahurea rangahau, ka whakatairanga hoki ō rātou pukenga wānanga. Rongo ai ā mātou tauira i te mātotorutanga o ngā kaupapa whakaehu me ngā tini marau i a rātou e noho ana i tētahi ao ngangahau, hoahoa, whanaungatanga anō hoki. Kua whakaritea e mātou tētahi wāhi e taea ai e ā mātou tauira ki te rongo i te wairua whanaungatanga me te tūtaki hoki i ētahi atu kairangahau e rite ana ō rātou hiahia.

Kua roa a Te Ipukarea e ārahi ana i ngā pia paerunga i roto i a rātou rangahau, ahakoa te kaupapa. Ka mātua aro mātou kit e kounga o ngā pukenga kaiārahi, ā, ka whai hoki mātou ki te whakarite kaupapa e mahi tahi ai tātou. Ka āwhina hoki a Te Ipukarea ki te kimi me te tono karahipi mō ngā tauira.

Tohu Paerua (MPhil)

He tohu rangahau pū te Tohu Paerua MPhil, ā, ka tere mō te kotahi tau (Terenga Matua). I raro i te manaakitanga a ngā kaimahi o Te Ipukarea, e wātea ana ngā tauira ki te rangahau i tētahi kaupapa, arā, kei a rātou te tikanga. Whakaritea ai te rangahau ki rō tuhinga whakapae, ā, i ētahi wā, taunakitia ai ki tētahi taonga auaha. He huarahi hoki te MPhil ki ngā taumata rangahau kounga o te reanga kairangi. 

Mō ētahi atu whakamārama e pā ana ki te Tohu Paerua, pēnei i ngā kōrero mō ngā paearu tomo, mō te whakariterite me te hanga anō hoki o te tohu, tēnā haere mā konei.

Tohu Kairangi (PhD)

I roto i te Tohu Kairangi, ka āhei e ngā tauira te mahi i te taumata o te rangahau, te whakawhanake i ā rātou ara mahi, me te whakaatu i ō rātou hautūtanga i roto i ō rātou hapori mā te whanaketanga me te horapatanga o te mātauranga. E toru, e whā tau (Terenga Matua) te roa o te Tohu Kairangi, i raro i te maru o ngā kaimahi o Te Ipukarea, ā, e tohu ana i te tūturu me te whakahirahira o tāu takoha ki te kete mātauranga.

Mō ngā whakamārama e pā ana ki te Tohu Kairangi, pēnei i ngā kōrero mō ngā paearu tomo, tēnā haere mā konei

 

Nogiata Tukimata
Niue, Lakepe

"I whiriwhiri au i tēnei tohu i te mea i te pīrangi au kia mātua mārama au ki ngā huarahi whakahauora i tētahi reo pēnei i te reo Niue, e pai ai te whakamahinga o te reo i tēnei whakatupuranga me ngā whakatupuranga e haere ake nei."

Hēmi Kelly
Ngāti Maniapoto, Ngāti Tahu-Ngāti Whāoa

"Ko taku whakaihiihi, ko te reo Māori, me te whakarauora reo, ā, ko AUT te kāinga o Te Ipukarea. He nui ngā kaupapa auaha kua puta mai i Te Ipukarea, nō konā i māmā ai taku whiriwhiri i a AUT hei wāhi ako māku."

Hana Merenea O'Regan
Kāi Tahu, Kāti Māmoe, Waitaha

“E koa ana te kākau i taku kiteka atu i te kouka, me te whakaaro nui o ngā pūkeka o AUT, me tā rātou whakatenatena i ā rātou tauira kia whāia rawatia te pae tawhiti. I rakona tēnei āhua nōku i taku hui reo tuatahi ki AUT, mea rawa ake kua whitawhita anō te manawanui ki te kaupapa.”