News & Events

News & Events

Keep up-to-date with our news and events

Latest News

Professor James Te Wharehuia Milroy 1937-2019

10/05/2019

“Ko te whakaiti te whare o te whakaaro nui”

Kei te kōkō tātākī, Te Wharehuia, tēnei mātou tō pōkai manu e tangi nei mōu. He kaiārahi me he manu taupua i āta tiaki i a mātou kia mau tonu ki te whakaaro nui. He huia tangata tahi, ko tō momo e whakatinanatia mai rā e ō kupu arataki, e ō whakaaro whakaohooho, whakakipakipa anō hoki.

E wairutu ana ngā kamo i te kaha o te pouri kua pā ki runga i a mātou i tēnei wā. Kāore anō kia eke te kotahi tau i ngaro atu ai a Te Murumāra, ka whai atu koe i a ia. Kotahi wiki e toe ana ka eke te tau o tō hoa, ka hoki ngā mahara ki ō kupu whakamutunga ki a ia – kua mana, e koro, kua mana.

Nāu tō tātou ohu i tapa ai ko Te Ipukarea, hei puna mātauranga mō te rangahau i te oranga tonutanga o tō tātou reo rangatira. Ka mutu, nō kōrua ko Tīmoti te whakaaro kia ū tēnei tira ki te rangahau, me kore noa e kite he hua mō te iwi Māori whānui. I roto i ngā piki me ngā heke o Te Ipukarea, i reira koe hei taringa whakarongo ki ō mātou whakaaro, ō mātou nawe, o mātou whakanui. I ētahi wā he iti kupu i tukuna mai engari ia he kupu i puta i te puna o te kī.

E kore e warewaretia tō pukuhohe, me te aha he pūmanawa nō te mahana o te tangata. Te mutunga kē mai nei o te koroua nanakia i hinga ai te tini me te mano, me pēhea e kore ai e pakiri ngā niho. He akoranga hoki ēnei taeatanga ōu kia kitea, kia rangona hoki te ātaahua o te reo Māori, ka mutu, he taonga tuku iho nā rātou mā.

I ēnei tau whakamutunga, ka hoki ngā mahara ki tā tātou whakarite mai i tā kōrua ko Tīmoti pukapuka, He Kupu Tuku Iho. Tētahi tangata pūmahara ko koe. Ko tō ōhākī tēnei ki tō iwi Māori, e mahue mai nei. Ko ngā nohonga tahitanga, ko ngā kōrero hangareka i puta, ko ngā taonga wheako katoa o tēnei kaupapa, ka mau ki te whatumanawa hei whakakoakoa i te ngākau.

Ko te aroha ō mihi ka tuku ki te whānau pani ka noho nei ki muri i a koe. E mihi ana ki ngā whanaungatanga, ki ngā whakahoahoa, ki te mahana o te tangata i rite tonu te uwhi mai ki runga i a mātou i ngā tau tini kua pahure ake nei. Tēnei ka mihi ki a rātou i tuku i tō rātou pāpā hei koroheke mō te motu whānui, he puna mihi, he puna aroha e kore e mimiti.

Nō reira e koro, okioki atu rā ki tua o Paerau, ki ngā manu taupua o te pō. Haere atu rā ki ō hoa, ki a Rangihau, ki a Hirini, ki a Te Murumāra. Kia tau iho rā anō ki te kauawhiawhiranga o tō makau, o Niwa – te manu tīoriori i hinga ai te toa manu. Ka tangi ki tō reo kua mū, me he maire huia e kore e rangona anō i te mata o te whenua. Ko te utu o te aroha, he mamae, e koro e.

Read More

Ngoi Pēwhairangi - A Remarkable Life. Second edition released.

14/03/2019

Published by Huia, this is a second edition of the biography about the late Ngoi Pēwhairangi, a renowned composer and champion of the Māori language and culture and a contemporary and friend of the late John Rangihau and Tā Hēmi Henare. The book was released for sale during Te Matatini ki te Ao in February 2019. It has several new images and Dame Naida Glavish has added a short piece as well where she shares a memory of Ngoi. There is a QR code on page v of the book that will take the reader to the lyrics and music from the selected compositions by Ngoi that can be found in the book.  This is the Tāmata Toiere website which can also be accessed through this link,  http://www.waiata.maori.nz . The author, Tania Ka‘ai, is now working on a second edition of the Tūīni Ngāwai book.  Tūīni was Ngoi’s Aunt and also a prolific composer and performing arts exponent. 

Read More

Upcoming Events

There are no upcoming events.