He Pitopito kōrero

Ngā Pānui me ngā Takunetanga

Pānuitia ēnei kōrero kia mārama pū ki ngā karere o te wā

Ngā Karere o te Wā

Te Reo o te Pā Harakeke - He Pōhirihiri

07/03/2017

E pōhiri atu nei a Te Ipukarea ki ngā matua me ngā whaea o te motu e whakatupu tamariki kōrero Māori ana kia whakaarotia tēnei kaupapa rangahau, e kīia nei ko Te Reo o te Pā Harakeke. He kaupapa rangahau e arohaehae ana i ngā piki me ngā heke o te whakatū kāinga kōrero Māori.

Tēnā tirohia te pānui matua mō ngā whakamārama, me te puka whaipānga ki te hiahia tūhono mai.

Read More

Ka mihia tētahi o ngā kaimahi o Te Ipukarea i a ia ka whai turanga ki Sundance

22/02/2017

 

Papaki ana te tai ki Waiotahi
Kei hea rā te ika hoe tūātea?
Kua kauria te marae o Kiwa
Ki tua noa atu, ki tāhapatū o te rangi
Ki ngā wai kōwhitiwhiti o tauwhenua e

Toiroa, whāia tō huarahi mātauranga ki ōna tāepaepatanga. Whakamaua ko ngā mōhiotanga ka whāngaihia ki a koe e te ruranga ika-a-whiro o Tāne-i-whakairo, o Hine-auaha. Kia hoki tū mai koe ki tō ūkaipō, noho atu rā i ngā tauwhirotanga a ō tūpuna, me ko te uri o Muriwai e ngunguru nei, au, au, aue hā!

Nō tēnei mutunga wiki tonu kua pahemo i wehe atu ai a Toiroa Williams, tētehi o ngā kairangahau, o ngā pia paerunga anō hoki o Te ipukarea, ki Los Angeles, ki reira noho atu ai mō ngā marama e toru i te taha o ngā tohunga whakaataata o te Sundance Institute. He turanga kaimahi whakahirahira tēnei i whakaritea mā te karahipi InterNZ ki AUT. 

Mā tēnei karahipi e wātea ai ētehi tauira ki te whai i ngā wheako hou i roto i ētehi o ngā tino pākihi rangatira o Amerika.

E Toi, tēnei tō whānau, a Te Ipukarea, e mihi atu nei ki a koe e kōkiri ana i tēnei kaupapa whakahirahira. Inumia te wai rangatira ka hāpai ki tō waha. Hoki mai i te aroha me te oranga tonutanga.

Kia hora te marino, kia whakapapa pounamu te moana,
kia tere te kārohirohi i mua i tō huarahiRead More

Ngā Hui o Āpōpō

Kāore kau he hui.