Te Ipukarea

He Pitopito kōrero: Panui

 • 14 August 2011 - Panui,

  Taku Manukura e rere rā!
  Taku Manukura e rere rā!

  Taku Manukura e Rere Rā – He Poroporoaki ki Tā Paora Reeves, Te Manukura o Te Wānanga Aronui o Tāmaki Makaurau, 2005-2011

   

  I te tīmatanga ko te kupu, ko te Atua te kupu,
  Nā te Atua anō te kupu i te tīmatanga
  Nāna anō te rangi me te whenua i hanga
  Ko ia rā tōku piringa, ka puta ka ora ki te whai ao, ki te ao mārama
  Tīhei mauriora!
  Kāore hoki te pō! Kāore hoki te ao!
  Te tai rā! Te tai rā!
  E timu ana, e tai ana ki tawhiti nui, ki tawhiti roa, ki tawhiti pāmamao
  Tūārangaranga ana ngā tai o te Waiū Matakamokamo, he Wai kei te matā
  Papaki kau ana ngā tai ki ngā pareparenga o te maunga, e Rangi e! Kua toto iho rā!
  Ko Taka-ā-runga, ko Taka-ā-raro
  Ka huri moro-ā-nuku, ka huri mori-ā-rangi
  Ka pūhoru ki te wai, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa
  Kei taku manukura, kei taku piki kōtuku
  Kua heke iho rā i te tīkokekoketanga o Te Ipu o Mātāho
  Ka tau ki ngā pātūwatawata o Rangipuke
  Kōriporipo ana ngā roimata o ngā Wai ō Horotiu
  Kua motukina te pito o te Pūrengi
  Taku manu tataki ka tangi auē! Ka tangi auē!
  Kurupākara ana ko te hunga korokoro a Tāne e rauhīrere nei i te kete kōrero
  ko koe rā kua hinga atu
  Noho whakahīhī ana Hine nui te pō i te mahanatanga o taku manukura
  hei korowai, hei pūeru, hei piupiu e!
  Tā Pāora, neinei ngā manu pīrere o Te Wānanga Aronui o Tāmaki-makau-rau e tīoriwari nei kia hoki mai koe ki a mātou.
  Kei taku kura kua tītaha, kei taku kuru hauhunga.
  Kei taku mōtoi kahotea, kei taku manu taupua.
  Me aha rā e mutu ai te whakauteute me te kārangirangi e haehae nei i te kenepuru o te ngākau?
  Kai kini nei te aroha, kai kini nei te manawa, kai kini nei te wairua.
  Hei aha rā, hākoa te whānui, hākoa te whārahi o ngā kupu e kore koe e hoki mai
  Nō reira, takoto ai te marino, horahia i waho rā
  Ka topa atu ki te karamatamata o tō maunga tapu o Taranaki
  Nā te rau o Puketapu ka tangi tonu nei e
  Kua heke iho rā he kāpura kōriorio
  Ka rongo i te hau-ā-uru, e ngunguru i te ao i te pō, i te ao i te pō.
  Kei taku manukura, kua mū koe i ngā ākina o tō Atua.
  Noho iho rā i tōna hāneaneatanga
  E te pononga a te Atua
  E moe, e moe, moe mai rā.

  hoki atu ki Panui

.
.