Te Ipukarea

News & Updates

Updates

 • 12 March 2015 - Kōrero hou,

  Te Whanake App now includes Te Pihinga!

  This week, Te Pihinga, the second instalment in the Te Whanake series became available to download in the Te Whanake container app. This sees the completion of stage two of the digitisation of the reknowned te reo Māori language learning suite of resources. Utilising digital technology has made learning te reo Māori not only easier, but more importantly more accessible, and includes a large

  more...

News

 • 16 March 2015 - Panui,

  Joshua A. Fishman (1926-2015)

  Poroporoaki ki a Joshua Fishman

  Nō tawhiti te tai kapua e pari mai nei ānō nei ko Kaiwaka. 

  Ko pākihiroa e pupuhi mai ana, he aha tāna e tangi mai nā? 

  Kua hinga atu tētehi mumu reo, tētehi māngai whakaora reo i te ringa kaha o Aituā.  Ka taka ā Roimata, ka rere ā Hūpē, i te rirohanga atu o Joshua Fishman ki tua o Paerau. 

  E koro, nāu ngā mate o ō tātou reo i kite i te ripa tauārai o te

  more...

.
.